BUDŻET

    Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112,poz.1198, z późn. zm.)


Opublikował: Mirosława Borucka
Publikacja dnia: 11.05.2021, 10:50
Dokument oglądany razy: 1 716
Podpisał: MIROSŁAWA BORUCKA
Dokument z dnia: 11.05.2021