OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Klauzule informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym

INSPEKTOREM  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JEST:

IMIĘ I NAZWISKO: Adriana Głuchowska

TEL. 696 011 969

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: auditor@auditorsecurity.pl


KLAUZULE


Opublikował: Iwona Grajewska-Megger
Publikacja dnia: 11.07.2023, 08:34
Dokument oglądany razy: 1 603
Podpisał: Iwona Grajewska-Megger
Dokument z dnia: 11.07.2023