Zarządzenia

To jest archiwalna wersja strony z dnia . Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: ZARZĄDZENIE NR 73/2021  Z DNIA 29.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr. 54/2019 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 07.11.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

 1. Zarządzenia 2021

  1.       ZARZĄDZENIE NR  01/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  04.01.2021 Roku  w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021 rok2.       ZARZĄDZENIE NR 02/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2021 rok
 2. ZARZĄDZENIE NR  03/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH    z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2021 i nie tworzenia ZFŚS
 3. ZARZĄDZENIE NR 04/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  11.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021
 4. ZARZĄDZENIE NR 05/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 08.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia selekcji księgozbioru   materiałów bibliotecznych Biblioteki  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach oraz powołania komisji
 5. ZARZĄDZENIE NR  06/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 08.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne 2021
 6. ZARZĄDZENIE NR 07/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 08.02.2021 r.  w sprawie wprowadzenia regulamin konkursu plastycznego pt. t. „Kociewska Palma Wielkanocna”
 7. ZARZĄDZENIE NR 08 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zmiany Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach oraz zasad płatności za zajęcia
 8. ZARZĄDZENIE NR  9 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  26.02.2021 Roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 9. ZARZĄDZENIE NR 10/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH  z dnia 03.03.2021 r. w sprawie powołania komisji  doraźnej  do przeprowadzenia kontroli w świetlicy wiejskiej w Iwicznie 
 10. ZARZĄDZENIE NR 11/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 03.03.2021 r. w sprawie powołania komisji  konkursowej do oceny inicjatyw w ramach konkursu
 11.  ZARZĄDZENIE NR 12/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w okresie od 1 do 6 kwietnia  2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
 12. ZARZĄDZENIE NR 13/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 03.03.2021 r. sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w  2021 roku   przysługujących  w zamian za święta przypadające w sobotę 
 13. ZARZĄDZENIE NR  14 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  25.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021
15.   ZARZĄDZENIE NR  15/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  30.03.2021 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.

16.   ZARZĄDZENIE NR  16/2021  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia  14.04.2021 Roku  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  202117.   ZARZĄDZENIE NR 17/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 14.04.2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania  dyrektora Gminnego  Ośrodka Kultury w Kaliskach

 1. Zarządzenie Nr 18 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 16.04.2021 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   z dnia 14.02.2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
 2. ZARZĄDZENIE NR 19 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 26.04.2021 w sprawie   powołania komisji  do przeprowadzenia odbioru końcowego prac pn. „ Montaż klimatyzacji  w pomieszczeniu GOK- biblioteka” oraz powołania komisji
 3. ZARZĄDZENIE NR 20/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 28.04.2021  r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury    w Kaliskach
 4. ZARZĄDZENIE NR 21/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 28.04.2021 w sprawie protokolarnego przekazania i rozliczenia z wyposażenia stanowisk w środki trwałe i przedmioty nietrwałe oraz powołania komisji
 5. ZARZĄDZENIE NR  22 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  28.04.2021  r. w sprawie: przejęcia - przekazania kasy oraz powołania komisji
 6. ZARZĄDZENIE NR 23/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH     z dnia 29.04.2021 r.  w sprawie  określenia  stawek opłat  za wynajem wyposażenia
 7. ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH    z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
 8. ZARZĄDZENIE NR 25 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  30.04.2021 r. w sprawie  zmiany  Zarządzenia  nr 54 /2018  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 09.11.2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 
 9. ZARZĄDZENIE NR 26/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 05 /2021  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   z dnia 08.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia selekcji księgozbioru materiałów bibliotecznych Biblioteki  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach oraz powołania komisji
 10. ZARZĄDZENIE Nr 27/2021   DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1  oraz udzielania zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych
 11. ZARZĄDZENIE NR 28/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulamin konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona postać z komiksu” oraz powołania komisji
 12. ZARZĄDZENIE NR  29 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  28.05.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 13. Zarządzenie Nr 30 /202 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 09.06.2021 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do oceny przydatności i sposobu zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach 
 14. Zarządzenie Nr 31/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 09.06.2020 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicach wiejskich Bartel Wielki, Czarne i Studzienice oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 15. ZARZĄDZENIE NR 32/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 09.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulamin  V Turnieju Szachowego o tytuł Mistrza Gminy Kaliska
 16. ZARZĄDZENIE NR 33/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 09.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kiermaszu książek
 17. ZARZĄDZENIE NR  34 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  09.06.2021 Roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 18. Zarządzenie Nr 35 /2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 09.06.2021 r.  w sprawie zmiany Załącznika nr 1  do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 16  maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w  Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
 19. ZARZĄDZENIE NR 36 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 27.07.2021 r. w sprawie  powołania komisji   w celu przekazania składników majątkowych świetlic wiejskich   Studzienice, Bartel Wielki  i Czarne na rzecz  Gminy Kaliska 
 20. ZARZĄDZENIE NR 37 /2021    DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 28.07.2021 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia NR 36 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH  z dnia 27.07.2021 r. w sprawie  powołania komisji   w celu przekazania składników majątkowych świetlic wiejskich   Studzienice, Bartel Wielki  i Czarne na rzecz  Gminy Kaliska  
 21. ZARZĄDZENIE NR 38/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 27.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania z usługi  dostępu do e-booków  w bazie  Legimi  oraz z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica  w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
 22. ZARZĄDZENIE NR 39/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 28.07.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu  zasad organizacji oraz dystrybucji wejściówek na spotkanie autorskie   
 23. ZARZĄDZENIE NR  40 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  30.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,   w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 24. ZARZĄDZENIE NR 41/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 05.08.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad organizacji oraz dystrybucji wejściówek na koncert
 25.   ZARZĄDZENIE NR 42/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 05.08.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu  zasad organizacji oraz dystrybucji wejściówek na spotkanie autorskie   z Elżbietą Pasterską 
 26. ZARZĄDZENIE NR  43/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia  10.08.2021 Roku  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,   w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 27. ZARZĄDZENIE NR 44/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 11.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia   Regulaminu Pleneru  rzeźbiarskiego  i malarskiego 
 28. ZARZĄDZENIE NR 45/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 12.08.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad organizacji oraz dystrybucji wejściówek na koncert   Alicji Majewskiej 
 29. ZARZĄDZENIE NR 46/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 13.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulamin konkursu plastycznego pt. „Kapelusz Pani Dulskiej” oraz powołania komisji
 30. ZARZĄDZENIE NR 47/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 20.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia   Regulaminu Pleneru  malarskiego 
 31. ZARZĄDZENIE NR  48 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  18.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,   w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 32. ZARZĄDZENIE NR 49 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 27.08.2021 r. w sprawie zmiany Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach oraz zasad płatności za zajęcia
 33. ZARZĄDZENIE NR 50/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 06.09.2021 w sprawie: wprowadzenia regulaminu najmu obiektów, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy Kaliska
 34. ZARZĄDZENIE NR  51/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  06.09.2021 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021
 35. Zarządzenie Nr  52/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 06.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w świetlicy wiejskiej w Piecach oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych
 36. ZARZĄDZENIE NR 53/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 06.09.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania składników majątkowych świetlicy wiejskiej    w Piecach  na rzecz Gminy Kaliska 
 37. ZARZĄDZENIE NR 54 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  06.09.2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia  NR 38 /2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  04.09.2020 r. wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach oraz zasad płatności  i cennika zajęć 
 38. ZARZĄDZENIE NR 55 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 15.09.2021 w sprawie: wprowadzenia regulaminu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury, określenia wzorów druków dotyczących najmu oraz określenia wysokości opłat za najem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
 39. ZARZĄDZENIE Nr 56/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH  z dnia 16.09.2021 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 40. ZARZĄDZENIE NR 57/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia   Regulaminu warsztatów rzeźbiarskich 
 41. ZARZĄDZENIE NR 58/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH  z dnia 27.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   z dnia 06.09.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania składników majątkowych świetlicy wiejskiej    w Piecach  na rzecz Gminy Kaliska 
59.   ZARZĄDZENIE NR  59 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia  01.10.2021 Roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,   w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 1. ZARZĄDZENIE Nr 60/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH     z dnia 12.10.2021 r.  w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej  w zarządzeniu nr 56/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   z dnia 16.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 2. ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH   z dnia 15.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w świetlicy wiejskiej w Iwicznie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 3. ZARZĄDZENIE NR  62 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  18.10.2021 Roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,   w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 4. ZARZĄDZENIE NR 63/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 21.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr  50/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 06.09.2021 w sprawie: wprowadzenia regulaminu najmu obiektów, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy Kaliska
 5. ZARZĄDZENIE NR 64/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 25.10.2021 w sprawie zmiany  regulaminu  najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 06.09.2021 w sprawie: wprowadzenia regulaminu najmu obiektów, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy Kaliska
 6. ZARZĄDZENIE NR 65/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 29.10.2021. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad organizacji oraz dystrybucji wejściówek na koncert   „Co nam w duszy śpiewa „
 7. ZARZĄDZENIE NR 66/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 29.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulamin konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza kartka świąteczna „ oraz powołania komisji
 8. ZARZĄDZENIE NR 67/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  29.10.2021 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla zadania  „Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”
 9. ZARZĄDZENIE Nr  68/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH 12.11.2021 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu  udostępnienia pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
 10. ZARZĄDZENIE NR  69 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia  12.11.2021 Roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,   w tym Świetlic i Biblioteki  na rok  2021.
 11. ZARZĄDZENIE NR 70 /2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  12.11.2021 r. w sprawie zmiany załącznika wprowadzonego  zarządzeniem nr 54 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia  06.09.2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia  NR 38 /2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  04.09.2020 r. wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach oraz zasad płatności  i cennika zajęć 
 12. ZARZĄDZENIE NR  71/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 12.11.2021 r. w sprawie  zmiany Regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne 2021
 13. ZARZĄDZENIE NR 72/2021  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  12.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia  30.12.2020 w sprawie nieodpłatnego rozpowszechniania oraz sprzedaży  materiałów  promocyjnych  i informacyjnych


Opublikował: Mirosława Borucka
Publikacja dnia: 18.11.2021, 09:48
Dokument oglądany razy: 446
Podpisał: MIROSŁAWA BORUCKA
Dokument z dnia: 18.11.2021